Basınç direkleri için ısıya dayanıklı aşınma tabanı

Genel bilgiler
Merkezin adı
SSAB
Örnek olayın açıklaması
Taban her itiş başına 60 saniye süreyle fırının içinde kalır ve itişler sırasında yaklaşık 550 ºC'ye kadar ısınır
Son müşteri
Sektör
Metal işleri
İşlenen hammadde
Kok
Aşınma parçası
Sıcaklığı
251 – 600 °C
İşlenmiş malzeme boyutu
10 – 300 mm
Çözüm
Yeni çözüm
Toolox® 44
Servis ömrü
7 ay ve üzeri
Eski çözüm
Eski çözümün servis ömrü
2 ay
Kilit başarı unsurları
Daha uzun servis ömrü
7 ay
180